Hasinsaze

حصین سازه

نمونه هایی از پروژه های اداری و صنعتی

زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه

نظارت پروژه های راهسازی شهرک صنعتی
کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی مازندران
نظارت ساختمان ملا مهدی آمل
کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل
نظارت پروژه های ابنیه شهرک صنعتی
کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی مازندران
نظارت ساختمان خدماتی امامزاده ابراهیم
کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل
طراحی و تهیه پکیج ایستگاه های تی بی اس رامسر
کارفرما : شرکت گاز مازندران
طراحی ساختمان خدماتی اوقاف آمل
کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل
طراحی ساختمان دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران
مساحت : 3500 متر مربع کارفرما : شورای نگهبان
طراحی پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مساحت : 15500 متر مربع کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طراحی و نظارت سایت و ساختمانهای کارخانه تولید میلگرد در بندر امیرآباد
کارفرما : شرکت فولادسازان امیر آباد
طراحی ساختمان اداری برق بابل
کارفرما : شرکت توزیع برق استان مازندران
طراحی سر در ورودی ساختمان مرکزی
کارفرما : شرکت گاز استان مازندران
طراحی خرپا عبور لوله گاز تلار قائمشهر
کارفرما : شرکت گاز مازندران
طراحی مخازن 500 تنی ذخیره روغن
کارفرما : شرکت کشت و صنعت شمال
طراحی ساختمان فرهنگسرای چالوس
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
طراحی مجتمع تفریحی و تجاری سامان
مساحت : 83000 متر مربع کارفرما : شرکت فولادسازان دماوند
نظارت کارگاهی ساختمان مسجد بوستان ولایت
کارفرما : شهرداری ساری
نظارت کارگاهی ساختمان آمفی تئاتر بوستان ولایت
کارفرما : شهرداری ساری
طراحی ساختمان فرمانداری کلاردشت
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
طراحی و نظارت سایت و ساختمانهای کارخانه تولید ورق در بندر امیرآباد
کارفرما : شرکت صنایع فولادسازان امیرآباد
طراحی ساختمان بخشداری گهرباران
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
طراحی مجتمع اداری شهرستان سیمرغ
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
طراحی سردرب ورودی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هدف
کارفرما : موسسه آموزش غیرانتفاعی هدف
طراحی ساختمان اداری، مسکونی مرزیکلا
کارفرما : شرکت گاز استان مازندران
طراحی ساختمان اداری
کارفرما : شرکت شیمی پالایش نوین شمال

لیست پروژه های انجام شده

1- ساختمان اداری شورا نگهبان مازندران

کارفرما: دفتر نظارت انتخابات مازندران

2- طراحی خرپا عبور لوله گاز تلار قائمشهر

کارفرما: شرکت گاز مازندران

3- طراحی سردرب ورودی

کارفرما: شرکت گاز مازندران

4- طراحی مخازن ذخیره روغن

کارفرما: کشت و صنعت شمال

5- طراحی فاز 1 سایت کارخانه میلگرد دماوند

کارفرما: فولاد سازان دماوند

6- نظارت کارخانه میلگرد دماوند

کارفرما: فولاد سازان دماوند

7- مجموعه رفاهی انبار گاز

کارفرما: شرکت گاز مازندران

8- پروژه طراحی عبور لوله گاز شیرگاه

کارفرما: شرکت گاز مازندران

9- بخشداری دهفری

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

10- طراحی ایستگاه هواشناسی بلده

کارفرما: اداره هواشناسی

11- طراحی ایستگاه هواشناسی نوشهر

کارفرما: اداره هواشناسی

12- اداره برق بابل

کارفرما: توزیع برق مازندران

13- طراحی پژوهشکده دانشگاه

کارفرما: دانشگاه آزاد مشهد

14- طراحی سردرب دانشگاه هدف

کارفرما: دانشگاه هدف

15- طراحی سایت کارخانه ورق

کارفرما: فولادسازان امیرآباد

16- مدیریت اجرایی کارخانه ورق

کارفرما: فولادسازان امیرآباد

17- نظارت هواشناسی بلده

کارفرما: اداره هواشناسی

18- ساختمان اداری نور و رویان

کارفرما: شرکت گاز مازندران

19- طراحی ساختمان اداری قائمشهر

کارفرما: دانشگاه آزاد قائمشهر

20- فرهنگسرای چالوس

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

21- طبقه چهارم اداری

کارفرما: پارک علم و فناوری مازندران

22- بخشداری گهرباران

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

23- دیوار حائل کلاردشت

کارفرما: شرکت گاز مازندران

24- فرمانداری رامسر

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

25- بخشداری لاله آباد

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

26- طراحی محوطه سازی دانشگاه

کارفرما: دانشگاه هدف

27- فرمانداری کلاردشت

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

28- ثبت احوال فریدونکنار

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

29- استخر دانشگاه آزاد بابل

کارفرما: دانشگاه آزاد بابل

30- نظارت مسجد بوستان ولایت

کارفرما: شهرداری ساری

31- نظارت موزه بوستان ولایت

کارفرما: شهرداری ساری

32- ساختمان اداری فرمانداری سیمرغ

کارفرما: راه و شهرسازی مازندران

33- عبور لوله گاز سنگتاب

کارفرما: شرکت گاز مازندران

34- ساختمان اداری گاز زرگرشهر و کلاردشت

کارفرما: شرکت گاز مازندران

35- نظارت ساختمان ملا مهدی آمل

کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل

36- نظارت پروژه های ابنیه شهرک صنعتی

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی مازندران

37- نظارت پروژه های راهسازی شهرک صنعتی

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی مازندران

38- طراحی و تهیه پکیج ایستگاه های تی بی اس رامسر

کارفرما : شرکت گاز مازندران

39- نظارت ساختمان خدماتی امامزاده ابراهیم

کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل

40- طراحی ساختمان خدماتی اوقاف آمل

کارفرما : اداره اوقاف و امر خیریه آمل

عنوان پروژه

1- ساختمان اداری شورا نگهبان مازندران

2- طراحی خرپا عبور لوله گاز تلار قائمشهر

3- طراحی سردرب ورودی

4- طراحی مخازن ذخیره روغن

5- طراحی فاز 1 سایت کارخانه میلگرد دماوند

6- نظارت کارخانه میلگرد دماوند

7- مجموعه رفاهی انبار گاز

8- پروژه طراحی عبور لوله گاز شیرگاه

9- بخشداری دهفری

10- طراحی ایستگاه هواشناسی بلده

11- طراحی ایستگاه هواشناسی نوشهر

12- اداره برق بابل

13- طراحی پژوهشکده دانشگاه

14- طراحی سردرب دانشگاه هدف

15- طراحی سایت کارخانه ورق

16- مدیریت اجرایی کارخانه ورق

17- نظارت هواشناسی بلده

18- ساختمان اداری نور و رویان

19- طراحی ساختمان اداری قائمشهر

20- فرهنگسرای چالوس

21- طبقه چهارم اداری

22- بخشداری گهرباران

23- دیوار حائل کلاردشت

24- فرمانداری رامسر

25- بخشداری لاله آباد

26- طراحی محوطه سازی دانشگاه

27- فرمانداری کلاردشت

28- ثبت احوال فریدونکنار

29- استخر دانشگاه آزاد بابل

30- نظارت مسجد بوستان ولایت

31- نظارت موزه بوستان ولایت

32- ساختمان اداری فرمانداری سیمرغ

33- عبور لوله گاز سنگتاب

34- ساختمان اداری گاز زرگرشهر و کلاردشت

35- نظارت ساختمان ملا مهدی آمل

36- نظارت پروژه های ابنیه شهرک صنعتی

37- نظارت پروژه های راهسازی شهرک صنعتی

38- طراحی و تهیه پکیج ایستگاه های تی بی اس رامسر

39- نظارت ساختمان خدماتی امامزاده ابراهیم

40- طراحی ساختمان خدماتی اوقاف آمل

کارفرما

دفتر نظارت انتخابات مازندران

شرکت گاز مازندران

شرکت گاز مازندران

کشت و صنعت شمال

فولاد سازان دماوند

فولاد سازان دماوند

شرکت گاز مازندران

شرکت گاز مازندران

راه و شهرسازی مازندران

اداره هواشناسی

اداره هواشناسی

توزیع برق مازندران

دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه هدف

فولادسازان امیرآباد

فولادسازان امیرآباد

اداره هواشناسی

شرکت گاز مازندران

دانشگاه آزاد قائمشهر

راه و شهرسازی مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

راه و شهرسازی مازندران

شرکت گاز مازندران

راه و شهرسازی مازندران

راه و شهرسازی مازندران

دانشگاه هدف

راه و شهرسازی مازندران

راه و شهرسازی مازندران

دانشگاه آزاد بابل

شهرداری ساری

شهرداری ساری

راه و شهرسازی مازندران

شرکت گاز مازندران

شرکت گاز مازندران

اداره اوقاف و امر خیریه آمل

شرکت شهرک های صنعتی مازندران

شرکت شهرک های صنعتی مازندران

شرکت گاز مازندران

اداره اوقاف و امر خیریه آمل

اداره اوقاف و امر خیریه آمل

اشتراک گذاری این صفحه